Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vandálföld vezetői

Az ország korábbi és jelenlegi világi és vallási vezetői.

 

Cikkek

Eustere vandál hercegnő

2019.12.03

1797-ben született IV. Hunerik király és Zenubia Amazon Gárda parancsnok egyetlen leányaként, XV. Geiserich király édestestvére.
Apja végrendelete alapján őt is törvényesítette. Bátya trónra lépésével IV. Hunerik király többi gyermeke közül csak ő maradt életbe.
Most Karthágóba él a Királyi Palotába és eladó sorba van.

 

Roderich von Lepis a Jeruzsálemi, Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Lovagrend (Johanniták) Nagymestere

2019.12.03

Roderich a Johanniták nagymestere, a hit harcosa. A vandál seregek egyik tábornoka. Jelen volt a király mellett Cádiz ostrománál.
Katonai megbízása mellett hivatalánál fogva Málta szigetének kormányzója.

 

Theudis bíboros, Hippo Regius érseke, Afrikai ritusú katolikus egyház metropolitája 1810-től

2019.12.03

A Vandál Királyság főpapja, a Bíborosi Kollégium tagja. A saját rítus alapján működő katolikus részegyházat vezeti Észak-Afrikába. Ő képviseli az államot a Szent Szék előtt. Két palótája van egy Hippoba és egy Karthágóba. Mivel a Vandál Királyságba gyakorolt rítus nem fogadta el a papi nőtlenséget, ezért itt a papoknak lehet családjuk. Viszont a papok közvetlen első fokú leszármazótja nem léphet egyházi pályára és a papi hivatallal kapcsolatban szerzett javakat nem örökölhetik meg. 
Célja Afrika megtérítése az igaz hitre, az iszlám és a törzsi vallások visszaszorítása.
A politikai életbe nem szól bele, de alapvetően a konzervatív pártot támogatja. Ellene van a jakobinus párt egyház ellenességének és az IHB párt újpogányizmusának.
Egyházi pozícióját sokak szerint annak köszönheti, hogy ő a király gyóntatója. A szerzetes rendek közül a Jezsuitákkal szimpatizál.

 

Ulrich von Gothia második suffec 1816-tól

2019.12.03

Ulrich von Gothia soviniszta politikus, aki a háborús győzelem és a kiterjesztett választójog miatt érzett eufóriát meglovagolva megnyerte az 1816-os választást. Ellenzékben támogatta az ibériai háborút, az égkoszorúi házasságot és a portugál-vandál egységet. 1815-ben a jakobinusok háború elleni tüntetésre megszervezte a "Karthágói Békemenetet".
1816-tól a második suffec.

 

Kesztrenaes Agrippa portugál király 1815-től, Karthágói Kettős Királyság társuralkodója

2019.12.03

A főnemesi Juskius-ház fiaként született Portugáliában. Fiatalon a portugál hadseregbe szolgált. Harcolt Napóleon ellen, majd az Ibériai háborúba.
Draemosz király halála után a portugál elit őt választotta meg az ország királyának. Uralkodása kezdetén elfogadta az uniót a vandálokkal a háború megnyerése érdekében, amit a nemesség egy része ellenzett.
Személyesen vezette a csapatokat Madrid ostrománál. A döntő Madridi csatában az erősítésként érkező portugál felmentő sereget vezette, miután egyesült Jugurtha tábornok Numidiai hadtestével áttörte az ibériai sereg jobb oldalát, ezzel felmentve Geiserich seregét.
A győzelemnek köszönhetően egyesítette Galíciát az anyaországgal.

 

Regina Égkoszorú jarlja, vandál királyné 1815-től

2019.12.03

Audun Blackbear medvevár jarljának lánya. Apja már megkezdte a megosztott Észak egyesítését. Miután betegsége miatt meggyengült Reginának nézet eltérése támadt vele szemben, így párbajban végzett vele. Miután megszerezte Medvevárat egyesítette a viking törzseket Égkoszorú néven.
1815-ben feleségül ment XV. Geiserich vandál királyhoz, így ő lett a Vandál Királyság királynéja.
A frigyet a teljes vandál elit támogatta. Két lagzit tartottak egyet Medvevárba egyet Karthágóba. A Karthágói esküvőn jelen volt az Európai elit nagy része.

 

Gergő első suffec 1813-tól, Andalúzia hercege

2019.12.03

Fiatal Szenátor, aki 1810-ben beteg apját váltotta tisztségében, Gergő a vandál királyi család oldal ágába született, IV. Hunerik király "hatására" apja lemondót a trónigényéről. Az elődje belebukott egy korrupciós ügybe, majd a Szenátus kis többséggel, de őt választotta első suffecnek. Fiatal kora ellenére megfelelően képviseli a vandál királyság külpolitikai érdekeit. XV. Geiserich királlyal hasonló életkoruk és rokoni kapcsolatuk miatt baráti viszonyban vannak.
Eredményei: Országimázs Központ létrehozása, Ibériai Szabad Népek Szövetségének megszervezése, az Egyensúly Koalíció tajává válás, az égkoszorú-vandálföld királyi házasság kivitelezése, a portugál-vandál egység létrehozása, az ibériai háború megnyerése.
1816-tól Andalúzia hercege.

 

XV. Geiserich vandál király 1810-től, Karthágói Kettős Királyság társuralkodója 1815-től

2019.12.03

IV. Hunerik vandál király és Zenubia Amazon Gárda parancsnok fiaként született Karthágóba 1790-ben. A király sokadik fattyaként látta meg a napvilágot, így nem sok esélye volt a hatalom megszerzésére.
Ambiciózus anyjának köszönhetően a királyság legjobb harcosai készítették fel, többek között Jugurtha Cirtius. Fiatalon legtöbb idejét a numidiai sivatagban és az Atlasz-hegységben töltötte, a rossz nyelvek szerint már ekkor gyakran látogatta az Amazon Gárda fiatal harcosait, mivel az anyja volt a szervezett vezetője így nem volt belőle probléma.
Apjával a hivatalos dolgokon kívül ritkán érintkezett, viszonya a királlyal nem volt jobb mint a többi fattyának. A sok féltestvérén kívül egy kishúga született az apja és anyja viszonyából.
Saját birtokai az Atlasz-hegységbe voltak.
1805-ben 15 évesen bekerült a Szenátusba, ahol jó kapcsolatot épített ki az elittel, sokan már ekkor benne látták jövendő királyukat.

IV. Hunerik halálos ágyán az utódja megnevezése helyett törvényesítette az összes fattyát. A Szenátus döntése alapján, egyesek szerint harcedzett Geiserichnek is köze volt a döntéshez, a király fiai Numídia küzdővermeibe mérhették össze erejüket. Az utolsó körbe csak ő maradt Hunerik herceggel, aki a korábbi érsek által hamisított házassági papírral igazolta törvényességét. Geiserichet el fogták és Karthágó főterén akarták kivégezni a nép előtt. A kivégzés előtti napokban hívei kiszabadították, majd egy puccs során letaszított bátyját a trónról, akit ő maga végzett ki Karthágó főterén.

Geiserichet Theudis az új érsek koronázta meg 1810-ben Karthágóba. A puccs során emberei megölték, a saját húgán kívül, IV. Hunerik király összes még életben lévő fattyát és azok családjait, majd Geiserich magát és testvérét a király egyedüli törvényes utódainak ismerte el, Zenubiát pedig megtette anyakirálynőnek.
Uralkodásának első éveiben igyekezett stabilizálni a királyságát. Célja Vandálföld presztízsének visszaállítása és a felvilágosult reformok folytatása.

Uralkodásának eddigi fontosabb momentuma:
Égkoszorúi menyegző a jarl és közte.
Portugál-Vandál egység megteremtése.
Ibériai háború megnyerése, Andalúzia megszerzése.
A választójogi reform véghezvitele.

 

Thrassamund második suffec 1810-1816, Cádiz grófja

2019.12.03

Konzervatív politikus. Legnagyobb érdeme a vandál uralkodóváltás után az ország stabilizálása, majd a háború alatt a rend megtartása. Nevéhez köthető a Vandál CSOK és Vandál CSOK Plus lakhatási támogatás.
1816-tól mint Cádiz grófja a Szenátusban tevékenykedik.

 

Jugurtha Cirtius, Numídiai lovasság parancsnoka, Mauritánia őrgrófja, Andalúzia ideiglenes helytartója

2019.12.03

Középkorú berber származású katona. Numídiai sivatagba nőtt fel katona családba. Rokonai több generáció óta fontos szerepet töltöttek be a vandál elit lovasságba. XV. Geiserich király egyik kiképzője és jó barátja.
Az ibériai háború során ő foglalta el Valenciát, majd ő vezette a vandál erősítést a madridi csatába.
Érdemei elismeréseként Andalúzia katonai helytartója lett és Maurítánai őrgrófja.