Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Elnevezés: Vandál Királyság vagy Vandálföld (mind a kettő hivatalos)

Elhelyezkedés: Észak-Afrika, Szicília, Andalúzia

Főváros: Karthágó

Hivatalos nyelv: vandál, egyes területeken a berber nyelvek különböző dialektusait beszélik, Andalúziába helyi spanyol dialektus.

Vallás: a többség Afrikai rítusú katolikus; kisebbség római katolikus, berber törzsi vallás, iszlám, izraelita.

Államfő: XV. Geiserich király

Kormányfők: Gergő első suffec Andalúzia hercege, Ulrich von Gothia második suffec

Államforma: Plutokratikus királyság (monarchikus, arisztokratikus és demokratikus elemek keveréke)

Himnusz: Vandálföld a mi otthonunk!

                                                      Története röviden:

A vandálok hosszú vándorlás után érkeztek Észak-Afrikába, ahol sikeresen letelepedtek.

A vandál királyoknak sikerült a germán vandálokat, a berber törzseket, a romanizált punokat és szicíliaiakat egy néppé kovácsolni. A pogány vallás után felvették a kereszténység ariánus változatát. Nehéz küzdelemben sikerült legyőzni a Bizánci hódítókat. A növekvő arab veszély miatt csatlakoztak a katolikus egyházhoz, de saját rítus alapján gyakorolják a hitet. Az ország védőszentje Hippói Szent Ágoston és Karthágói Szent Ciprián.

A vandálok aktívan támogatták a keresztes hadjáratokat, emiatt a johannitákkal jó kapcsolatba kerültek, így Málta szigetén működhetnek a királyság hűbéreseként.

A nép karakterét meghatározza a harcias germán, hajózó kereskedő föníciai és a numidia-berber lovas kultúrák egyvelege.

Államrend: plutokratikus királyság, amelyben keverednek a mediterrán római-pun hagyományok a germánnal. A király két suffeccel (főbíróval) gyakorolja a hatalmat, akiket a törvényhozás két háza választ.

Az uralkodó legfontosabb címei: Isten kegyelméből Karthágói Kettős Királyság társuralkodója, ezenkívül a vandálok, alánok és a punok királya, a berber törzsek gyűlésének vezetője, égkoszorúi jarl.

1810-től új fiatal uralkodó XV. Geiserich vezeti a népet, aki egyenesági leszármazottja a szintén ezen nevet viselő nagy királynak .

 

Vandálok az Újkorban

2019.12.07

 

Középkori Vandál Királyság

2019.12.07

 

Kora Középkor

2019.12.07

Ez arról az időszakról szól mikor a legtöbb megpróbáltatás érte a királyságot, de a küzdelmekből főnixként emelkedett ki és stabilan lábon álló ország lett belőle.
Képen Gelimar vandál király mond el egy imát a Karthágói csata előtt.

 

Vandálok eredete

2019.12.07

A kezdetektől Róma kifosztásáig.
A kép I. Geiserich vandál király seregeit ábrázolja Róma előtt.

 

Eustere vandál hercegnő

2019.12.03

1797-ben született IV. Hunerik király és Zenubia Amazon Gárda parancsnok egyetlen leányaként, XV. Geiserich király édestestvére.
Apja végrendelete alapján őt is törvényesítette. Bátya trónra lépésével IV. Hunerik király többi gyermeke közül csak ő maradt életbe.
Most Karthágóba él a Királyi Palotába és eladó sorba van.

 

Roderich von Lepis a Jeruzsálemi, Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Lovagrend (Johanniták) Nagymestere

2019.12.03

Roderich a Johanniták nagymestere, a hit harcosa. A vandál seregek egyik tábornoka. Jelen volt a király mellett Cádiz ostrománál.
Katonai megbízása mellett hivatalánál fogva Málta szigetének kormányzója.

 

Függetleneség Párt

2019.12.03

A párt egyetlen célja a Portugál és Vandál Királyság uniójának megszüntetése. Maga a párt az egyesülési törvény elfogadását követően jött létre, az akkori kormánypártok és az IHB párt uniót ellenző képviselőiből.
Képviselőházi jelenlét 1815-től 1816-ig, a legutóbbi választásokon nem jutott be.

Képviselőházi képviselet:
-1815-től 1816-ig 10% 20 képviselő.
-1816-ben nem jutott be.

 

Új-Föniciai Köztársaság Blokk (Jakobinusok)

2019.12.03

Demokrata párt, melynek a végső célja a köztársaság kikiáltása. Programjai: az egy ember egy szavazat elv érvényesülése, titkos szavazás bevezetése, Szenátus hatalmának korlátozása, unió megszüntetése.
1805 óta tagja a Képviselő háznak, azóta ellenzéki.
Vezetője: Hamlikar Bekarius

Képviselőházi képviselet:
-1805-től 1810-ig 13% 26 képviselő.
-1810-től 1816.ig 20% 40 képviselő.
-1816-tól 14% 28 képviselő.

 

Identitás, Hagyomány, Becsület Párt (IHB Párt)

2019.12.03

Tradicianalista pártként definiálja magát. Alapvetően a régi germán és föníciai értékek mentén politizál. Sokan soviniszta pártként értékelik. 1810 óta tagja a Képviselőháznak.
1816-tól kormánypárt a Szabadság Párttal közösen, 1810-től 1816-ig ellenzéki.
Vezetője Ulrich von Gothia.

Képviselőházi képviselet:
-1810-től 1816-ig 22% 24 képviselő. (Néhány képviselő kilépet a képviselőcsoportból.)
-1816-tól 45% 90 képviselő.

 

Vaterland Párt

2019.12.03

Konzervatív értékeket való párt. A lassú szerves fejlődésbe hisz, a régi értékek védelmezői, a monarchia legfőbb támogatói. 1800-tól tagja a Képviselőháznak.
1800-tól 1810-ig egyedül, 1810-től 1816-ig a Szabadság Ligával közösen kormányzott.
Korábbi vezetője: Thrassamund Cádíz grófja.

Képviselőházi képviselet:
-1800-tól 1805-ig 70% 140 képviselő.
-1805-től 1810-ig 60% 120 képviselő.
-1810-től 1816-ig 43% 86 képviselő. (Néhány képviselő kilépet a képviselő csoportból.)
-1816-tól 25% 50 képviselő.

 

Képgaléria